Úvodná stránka

Aktuality

Dočkali sme sa a 6.12. nás navštívil Mikuláš aj so svojou družinou. Všetkým detičkám doniesol sladké balíčky. Deti mu zaspievali, zarecitovali a tie smelšie sa odvážili sadnúť mu aj na kolená.

Mikuláš prišiel do Smižian už večer 5.12 a ako ako každý rok, tak aj teraz ho v KD Smižany privítali aj deti z našej MŠ.Vystúpenie formou piesni a riekaniek si pripravili deti z Motýlikovej triedy

Pri príležitosti Dňa materských škôl 28.11.2019 navštívilo našu materskú školu Planetárium.

Dňa 27.11.2019 sme strávili príjemné popoludnie so svojimi najbližšími počas vianočných tvorivých dielní.

21.11. našu materskú školu navštívili prváci zo Základnej školy na Komenského ulici v Smižanoch, aby nám zagratulovali k nášmu sviatku Dňu materských škôl, ktorý sme slávili 4.11.

19.11. sa uskutočnila spevácka súťaž ,, Špivanka " ktorú každoročne organizuje Spoločný školský úrad v Smižanoch. Tento ročník sa konal v Sp. Tomášovciach.

Ani upršané počasie nám nezabránilo, aby sme sa dňa 4.11.2019 zúčastnili osláv Dňa materských škôl organizovaných Spoločným školským úradom v Smižanoch.

Dňa 24.10.2019 sme zažili krásne, zábavné dopoludnie.

Stránky