Aktuality


Prehľad podujatí na rok 2019/2020

 

 

 

September

         - Exkurzia v kvetinárstve Marika a v kaderníctve Daniela

 

Október

 

         - Deň jablka 22.10.2019

         - Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch

 

November-

           -4.november – Planetárium v našej MŠ– pri príležitosti Dňa materských škôl

          - Tvorivé dielne s vianočným námetom

 

December

          -Vianočné besiedky za účasti rodičov

 

Január

          -Sánkovačka na Pánskom kruhu

         -

 

Február

         -Fašiangový karneval

        - Lyžiarsky kurz Levočská dolina – 3.2.2020 - 7.2.2020

 

Marec

         -Školské kolo poézie a prózy

        - Návšteva knižnice

 

 

Apríl

         -Turistická vychádzka -okolie MŠ

                    

Máj

        - Deň matiek – besiedky

        - Škola v prírode Nová Lesná - 23.5.2020 - 27.5.2020

       

Jún

       - Predplavecká príprava Preveza SNV - 11.6.2020 - 16.6.2020

       - Školský výlet

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš

Dočkali sme sa a 6.12. nás navštívil Mikuláš aj so svojou družinou. Všetkým detičkám doniesol sladké balíčky. Deti mu zaspievali, zarecitovali a tie smelšie sa odvážili sadnúť mu aj na kolená.

Mikuláš v obci

Mikuláš prišiel do Smižian už večer 5.12 a ako ako každý rok, tak aj teraz ho v KD Smižany privítali aj deti z našej MŠ.Vystúpenie formou piesni a riekaniek si pripravili deti z Motýlikovej triedy

Planetárium v našej škôlke

Pri príležitosti Dňa materských škôl 28.11.2019 navštívilo našu materskú školu Planetárium.

Vianočné tvorivé dielne

Dňa 27.11.2019 sme strávili príjemné popoludnie so svojimi najbližšími počas vianočných tvorivých dielní.

Prváci v našej materskej škole

21.11. našu materskú školu navštívili prváci zo Základnej školy na Komenského ulici v Smižanoch, aby nám zagratulovali k nášmu sviatku Dňu materských škôl, ktorý sme slávili 4.11.

Špivanka 2019

19.11. sa uskutočnila spevácka súťaž ,, Špivanka " ktorú každoročne organizuje Spoločný školský úrad v Smižanoch. Tento ročník sa konal v Sp. Tomášovciach.

Deň materských škôl v obci

Ani upršané počasie nám nezabránilo, aby sme sa dňa 4.11.2019 zúčastnili osláv Dňa materských škôl organizovaných Spoločným školským úradom v Smižanoch.

Šarkaniáda

Dňa 24.10.2019 sme zažili krásne, zábavné dopoludnie.

Deň jablka v našej MŠ

21.10 sa slávi Deň jablka. V našej materskej škole sme ho trávili činnosťami s jablkami.

Legovňa v našej MŠ

Dňa 16.10.2019 navštívila našu materskú školu Legovňa z Popradu.

Stránky