Úvodná stránka

Aktuality

21.10 sa slávi Deň jablka. V našej materskej škole sme ho trávili činnosťami s jablkami.

Dňa 16.10.2019 navštívila našu materskú školu Legovňa z Popradu.

Každú stredu v popoludňajších hodinách sa deti z Motýlikovej triedy zúčastňujú krúžku anglického jazyka pod vedením Mgr. Bôžikovej.

14.10 sme s deťmi z Motýlikovej triedy dostali pozvanie na dopravné ihrisko v ZŠ Komenského,ktoré sme s radosťou prijali. Pod vedením p. učiteliek zo ZŠ pani Mgr. Orlovskej, Mgr. Poradovej a Mgr.

Trieda motýlikov sa 1.10 zúčastnila súťažno - zábavno edukačného programu spojeného s tvorivou dielňou v národopisnom múzeu v Smižanoch pod názvom Remeslo má zlaté dno.

25.9 sa naša materská škola zúčastnila športového podujatia Beh ulicami Smižian.

V rámci oboznamovania sa s užším aj širším okolím materskej školy sme tentoraz s triedou Motýlikov navštívili kaderníctvo Daniela na sídl. Západ 1.

Dňa 12.9.2019 sa trieda Motýlikov z našej materskej školy v rámci oboznamovania sa s okolím zúčastnila exkurzie v Kvetinárstve Marika.

Stránky