Úvodná stránka

Aktuality

Dňa 4.11.2015 sa deti z MŠ Komenského zúčastnili vystúpenia kúzelníka Wolfa na MŠ Ružovej z príležitosti Dňa materských škôl.

Už v týchto dňoch sa pripravujeme na vianočnú besiedku, ktorou Vám milí rodičia a starí rodičia chceme spríjemniť vianočnú náladu. Predpokladaný termín je 21. decembra.

Ako každý rok, aj tento deti túžobne očakávajú príchod Mikuláša. Ten k nám zavíta 4. decembra v dopoludňajších hodinách. Tešíme sa na jeho návštevu a sladké prekvapenie.

Dňa 4. decembra o 15.00 hod sa pred obecným úradom uskutoční vianočná burza, na ktorej budeme prezentovať vyrobené vianočné ozdoby. Príďte sa vianočne naladiť.

Milí rodičia,
pozývame Vás na vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2015. Tešíme sa na vaše inšpirácie a nápady.

V rámci spolupráce so ZŠ Komenského sa dňa 10. 11. 2015 uskutoční spoločné športové dopoludnie detí našej MŠ a žiakov základnej školy.

Dňa 20. novembra našu MŠ navštívi ujo Ľubo pri príležitosti osláv narodenín Milka B.

V rámci spolupráce so ZŠ Komenského sme dňa 1. októbra prijali ich pozvanie na akciu "Deň s políciou", ktorú zorganizovali v spolupráci s Policajným zborom v SNV a obecnou políciou.

Stránky