Úvodná stránka

Aktuality

Dňa 30. mája prijalo pozvanie do našej materskej školy bábkové divadlo Lienka, ktoré sa nám predstavilo rozprávkou Kocúr v čižmách.

V piatok 17.mája sa Zoe Farkalinová a Gregor Slivka zúčastnili prednesu v obecnej knižnici pod vedením p. uč. H. Neupauerovej a Gáborovej.

Jednou z úloh škôl zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl - počnúc predškolskou výchovou v materských školách - je vynaloženie úsilia , aby si deti osvojili plaveckú gramo

Sviatok "Deň matiek" si pripomenuli aj deti 1. triedy - Lienky, ktoré dňa 13. mája pozvali svoje mamičky na besiedku.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deti 2. triedy - Motýliky si pripomenuli tento sviatok dňa 7. mája besiedkou venovanou svojim mamičkám a starým mamám.

V pondelok 6.mája 2019 k nám zavítali herečky, ktoré mali pripravené bábkové divadielko s príbehom o FERDOVI MRAVCOVI.

Deti 1.triedy – lienky - si pripomenuli Deň Zeme zhotovením zeleninového záhonu na školskom dvore a vysadením okrasného kríka – azalky.

Dňa 15. apríla sme prijali pozvanie ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch na vynášanie Moreny.

Stránky