Úvodná stránka

Aktuality

22.11.2018 sa deti z 2. triedy Motýlikov spoločne so svojimi rodičmi, babkou, krstnou mamkou zúčastnili vianočných tvorivých dielni v ZŠ na Komenského ulici.

21.11.2018 navštívil našu materskú školu hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej. Predstavil deťom tradičné hudobné nástroje z celého Slovenska.

13.11.2018 OŠ a SŠÚ organizoval Špivanku na Tepličke, kde sa z 1. triedy zúčastnila Martinka K. pod vedením p. riad. Kapustovej.

V rámci osláv Dňa materských škôl sme dňa 5. novembra pripravili pre deti divadelné predstavenie pod názvom Janko Hraško.

Na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) bol vyhlásený 4. november za Deň materských škôl. Práve 4.

Dňa 15.10.2018 sa deti z 2.

21.09.2018 sa deti 1. triedy zúčastnili akcie Behu ulicami Smižian, kde sa predstavili tančekom: Idzem po valale, nacvičeným pod vedením p. uč. Neupauerovej a Kapustovej.

Dňa 21.09.2018 našu materskú školu reprezentovali v Behu ulicami Smižian Tamarka N., Izabelka S. a Milko B. pod vedením p.uč. Novysedlákovej.

Stránky