Úvodná stránka

Aktuality

20.09.2018 sme si užívali slnečné lúče na turistickej vychádzke, ktorej sa zúčastnili deti z 2.triedy Motýlikov. Cieľom vychádzky bolo pozorovať a obdivovať jesennú prírodu.

Dňa 18.09.2018 sa deti z triedy Motýlikov zúčastnili akcie "Dopraváčik" na dopravnom ihrisku v ZŠ na Komenského ulici Zdokonalili sa v bezpečnostných predpisoch, jazde na kolobežkách či bicykloch.

Nie je nič krajšie, ako vidieť rozžiarené detské očká... Preto pani učiteľky pripravili pre deti našej materskej školy oslavu MDD. Od rána dňa 1. júna prebiehali prípravy.

Dňa 28. mája sa konala v obecnej knižnici literárna prehliadka v prednese poézie a prózy v podaní detí materských škôl.

Dňa 17.5.2018 sme sa s Natálkou A. a Števkom F. zúčastnili prehliadky zdravotno-výchovnej hry Dorotka a jej priatelia, ktorá sa konala v Betlanovciach.

Krásny májový sviatok Deň matiek sme si pripomenuli v našej materskej škole v dňoch 9. mája v triede Lienok a 10. mája v triede Motýlikov.

Deň Zeme ani tento rok neostal nepovšimnutý medzi deťmi v našej MŠ. Spoločne sme si skrášlili náš dvor vysadením kvetov. Všetci pridali ruku k dielu.

Dňa 22.3.2018 sme boli pozrieť prvákov v ZŠ.

Stránky