Úvodná stránka

Aktuality

Lyžovanie je super šport.

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole patrí aj Karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Deťúrence vystrojení v maskách od výmyslu sveta to krásne roztočili.

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako deti?

Náš kamarát Dávidko U. s mamkinou pomocou napísal list Mikulášovi, aby Mikuláš obdaroval Dávidkovu najlepšiu kamarátku na svete Laurinku P. .

Mikuláša privítali deti zo Smižiankych škôlok a škôl krátkym programom. Deti z našej MŠ ho vítali pásmom básni a piesni. Mikuláša sa dočkali a zaslúžili si od neho sladkú odmenu.

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnila prehliadka detí materských škôl v speve ľudovej piesne pod názvom "Špivanka" v Olcnave.

Dňa 26.10.2017 sme oslávili Deň materských škôl. Stretli sme sa s deťmi zo všetkých materských škôl zo Smižian pri fontáne v Smižanoch, kde sme si zaspievali krásnu hymnu a detské piesne.

Deň 21.10. je vyhlásený za Svetový deň jablka.

Stránky