Kontakt

Riad. školy: Janka Kapustová

Materská škola
Komenského 1319/1
053 11 Smižany

Tel. číslo: 053/44 31 115
E mail: mskomenskeho1319@gmail.com

web: mskomenskeho.smizany.sk

Sme tu pre Vás denne od 6:45 hod. do 16:15 hod.