krúžok Aj

Obrazok: 

Každú stredu v popoludňajších hodinách sa deti z Motýlikovej triedy zúčastňujú krúžku anglického jazyka pod vedením Mgr. Bôžikovej. Učia sa predstaviť menom, pozdraviť, poznávajú farby, zvieratká, počítajú a spievajú. Celá hodina prebieha v AJ.