Legovňa v našej MŠ

Obrazok: 

Dňa 16.10.2019 navštívila našu materskú školu Legovňa z Popradu. V tento deň sme si upevnili poznatky o ovocí a zelenine, zdravých a nezdravých potravinách, jesenných plodoch a listnatých a ihličnatých stromoch. Keďže je jesenné obdobie a čas zberu plodín, preto sme si z LEGA poskladali ovocné stromy a nákladné autá na odvážanie nazbieranej úrody. Pri skladaní modelu deti pracovali v tímoch a posilnili si jemné motorické zručnosti. Staršie deti pracovali podľa návodu, učili sa spolupráci, počítali, určovali geometrické tvary a farby LEGA. Nakoniec sa so svojimi výtvormi pohrali a dostali odmenu v podobe nálepky, aby sme nezabudli na tento krásny deň.